Adres:
Polski Instytut Ericksonowski
ul. Mostowa 11, Poznań
email: gabinet@grazynaskuza.pl
strona główna
tel. 505 304 436

Psychoterapia

W życiu każdego człowieka przychodzą momenty, w których doświadczamy kryzysów i trudności. Jedną z dróg poradzenia sobie z problemem jest skorzystanie z pomocy psychologicznej. Czasami wystarczające jest jedno lub kilka spotkań z psychologiem. Czasami jednak, zwłaszcza wtedy, gdy trudności przeżywane są w sposób długotrwały, utrudniają codzienne funkcjonowanie i powodują cierpienie...

...najwłaściwszą formą pomocy jest psychoterapia.

Psychoterapia, to forma pomocy, która ma na celu podniesienie jakości życia i poradzenie sobie z problematycznymi aspektami funkcjonowania. W moim gabinecie najczęściej stosuję cykl spotkań w odstępach jedno- lub dwutygodniowych. Czas trwania jednego spotkania to 50 min. Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od charakteru zgłaszanego problemu oraz od rodzaju oczekiwań Pacjenta i wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. W swojej pracy preferuję podejście ericksonowskie, w którym ważne znaczenie ma dotarcie do wewnętrznych zasobów Pacjenta oraz spożytkowanie ich w celu twórczego przeorganizowania sposobów funkcjonowania. W tym celu pracuję z Pacjentem nad wydobyciem jego mocnych stron, rozpoznaniem ograniczeń i wprowadzaniem zmian małymi krokami. W swojej pracy chętnie stosuję metafory, anegdoty i opowieści.

Oprócz terapii indywidualnej, spotykam się w swoim gabinecie także z parami i rodzinami – wtedy, gdy występujące problemy dotyczą sfery relacji ze współmałżonkiem/partnerem lub rodziną.

Stosuję psychoterapię w następujących trudnościach:

  • Lęk
  • Depresja
  • Nadmierne reagowanie na stres
  • Myśli i czynności przymusowe (natręctwa i obsesje)
  • Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne
  • Zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia psychiczna, objadanie się)
  • Rozstanie i utrata bliskiej osoby
  • Doświadczenie przemocy lub/i dorastania/ życia w rodzinie z problemem alkoholowym
  • Niesatysfakcjonujące związki z ludźmi
  • Problemy rodzinne

Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało ci dane Milton Erickson
Wszelkie prawa zastrzeżone 2013 Grażyna Skuza
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.

Projekt i realizacja: www.kosma.pro